Akvileja

Akvileja är en blomma som kan se ut på enormt många olika sätt. Både i färg och i form. Och letar vi lite kring dess betydelse i olika sammanhang hittar vi bland annat att den står för devisen; ”Du duger som du är.” Därför valde vi att låta den stå som symbol och namn för en intresseorganisation som vi håller på att bygga upp.

Organisationen väljer vi att starta för att skapa en plattform för aktiviteter som har till syfte att förbättra mänskliga relationer på ett eller annat sätt. Plattformen behövs för att kunna samverka med olika instanser inom samhället men kan också fungera som en sammanhållande länk då näringslivet och offentlig verksamhet inte alltid har en naturlig kontaktyta.

Den rent praktiska utformningen av organisationen och dess arbete har vi i dagsläget inte klara för oss utan vi låter det växa fram vartefter behov och nya idéer uppstår.

 

Plats för en smula reflektion.